ข่าวทั่วไป

จะเป็นไกด์ไม่ง่ายอย่างเคย แต่ไม่ยากอย่างที่คิด

Loading...

วันนี้จะมาอัพเดท เรื่องการสอบข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนบัตรไกด์เป็นครั้งแรก (ส่วนผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วจะไม่ต้องทดสอบข้อสอบเหล่านี้ ในเวลาที่จะต้องต่ออายุประจำทุก 5 ปี)

#รูปแบบของข้อสอบ (ไม่มีระบบสัมภาษณ์สนทนา)

เป็นข้อสอบ ปรนัย ล้วนๆ แบ่งเป็น 2 พาร์ท

มีข้อสอบแบบบังคับคือ ภาษาไทย 70 ข้อ ผ่านที่คะแนน 42 คะแนน (60%) เป็นต้นไป

มีข้อสอบแบบทางเลือก eng หรือ จีน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) มี 30 ข้อ ผ่านที่คะแนน 18 คะแนน (60%) เป็นต้นไป

เมื่อท่านสอบผ่านพาร์ทใด (มีสองพาร์ทตามข้างต้น) ท่านจะได้หนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาถือไว้ หนังสือรับรองนี้มีอายุ 2 ปี (หากล่วงเลยไปจะต้องทำการสอบใหม่)

กล่าวคือ ถ้าท่านสอบผ่านทั้ง 2 พาร์ท ท่านจะได้หนังสือรับรอง 2 ฉบับ และไปถ่ายบัตรไกด์ได้ทันที

หากท่านผ่านพาร์ทเดียวจะได้หนังสือรับรองมาถือไว้ 1 ฉบับ และท่านมีเวลาไปสอบให้ผ่านอีก 1 พาร์ท ในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (เพราะหากเกินกรอบเวลา ใบรับรองที่ได้มาใบแรกจะหมดอายุตามกฎหมาย)

Loading...

สถานที่สอบ (รอกำหนดสถานที่)
ทางกรมการท่องเที่ยวจะจัดสอบในทุกภูมิภาค (สอบที่ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องมากรุงเทพฯ)

ระยะห่างแต่ละครั้ง??
จะมีการสอบทุกๆเดือน

เริ่มเมื่อใด??
นับแต่ 30 ก.ค. 62 นี้เป็นต้นไป

 

 

สำหรับไกด์เก่าที่มีใบอนุญาต แล้ว การต่อใบอนุญาติ ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม และ สิ่งที่ไกด์เก่า ต้องระมัดระวังมาก ๆ คือ ห้ามมิใช้บัตรไกด์ขาดอายุ ต่ออายุก่อนได้ล่วงหน้า 120 วัน ถ้าบัตรไกด์หมดอายุ ต้องทำบัตรไกด์ใหม่ และ ต้องสอบข้อสอบกลาง ด้วย

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

อาจารย์ เป้า

Loading...

ใส่ความเห็น

Back to top button