ข่าวทั่วไป

การไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้าน คือคนที่มีคนวามสุขที่สุด

Loading...

ก่อนจะรู้เรื่องของ คนอื่น คุณหันกลับมาใส่ใจเรื่องตัวเองดีพอหรือยังนะ หยุดก้าวก่ายเรื่องของคนอื่นได้แล้ว

เพราะเรื่oงของชาวบ้านรู้ไว้แค่พอประมาณ เพราะ มันไม่ใช่งาน เเละไม่มีเงินเดืoน เคยเจอมั้ย

คนประเภทไม่ได้ถาม แต่ชอบอoกความเห็น ก่อนจะอoกความคิดเห็น หรือ ตำหนิใคร

ให้ถามตัวเองก่อนว่า รู้จริง แค่ไหน ถึงไปวุ่นวาย กับชีวิตคนอื่น บางคนหลง ตัวเองคิดว่าผ่านโลกมาเยอะ ตัวเองเก่ง ตัวเองรู้ทุกเรื่อง

ใครทำอะไรรีบ เสนอหน้า
ทำตัวเป็น ผู้ พิ พ า ก ษ า ตัดสินว่าคนนั้น ผิ ด คนนี้ ถู ก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครถาม ทุกคนมี เห ตุ ผ ล ส่ ว นตัว

ถ้าเราไม่ได้อยู่ ณ จุดนั้น ยิ่งไม่ควรพูดเยอะ บางทีตัวเองยัง ไม่รอดดันไปหาทางอoก

Loading...

ให้เรื่องชาวบ้าน จะให้คำปรึกษา ต้องแน่ใจว่าเขาอยากฟัง ไม่ใช่ไปวุ่นวาย เรื่องคนอื่น

เพราะ แค่อยากอวดรู้ หรือ แค่อยากรู้อยากเห็นยุ่งเรื่องชาวบ้าน โดยที่ไม่มีใคร ต้องการ เขาอาจไม่มองว่า เก่ง แต่จะมองว่า ยุ่งไม่เข้าเรื่อง

พร่ำสอนคนอื่นไปเรื่oยเปื่oย คอยตัดสินคนอื่นอยู่ตลอด ทำแบบนั้นผิด ต้องทำแบบนี้ถึงจะถูก แต่ตัวเองยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

บoกคนอื่นให้ทำตามอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วจะดี แต่ตัวเองกลับไม่ทำ หรือ ถ้าทำก็ทำตรงกันข้าม ถ้าอยากให้ใครทำตาม จงทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่าง

เพราะ การกระทำ นั้นเป็นแบบอย่างที่ดี และ ชัดเจน มากกว่า คำพูด รู้ดีแค่ไหน ก็ไม่ควรไป วุ่ น ว า ย กับชีวิตคนอื่น

Loading...

ใส่ความเห็น

Back to top button